Hakkında

Mülkiye Müfettişi Dr. Bedrettin ÖZMEN

1978 yılında Antalya Serik'te doğdu. Orta öğretimini Antalya'da, Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde 2001 yılında tamamladı. 2000 yılında Devlet Planlama Teşkilatında, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Belediyeler Sektöründe staj yaptı. 2001 yılında Antalya'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Antalya-Gündoğmuş, Burdur-Yeşilova, Karamanlı, Kemer ve Çeltikli İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. İngiltere'de Exeter Üniversitesinde 'Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları' alanında Yüksek Lisansını 'İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim ve Gelişme: Polis Teşkilatı Uygulamaları' konulu master tezini hazırlayarak tamamladı. 2005 yılında Nevşehir-Acıgöl İlçesi Kaymakamı, 2006 yılında da Erzurum-Uzundere İlçesi Kaymakamı olarak görev yapan Bedrettin Özmen 2008-2011 Eylül tarihleri arasında Elazığ Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011-2013 Temmuz tarihlerinde Hacıbektaş Kaymakamlığı görevini yürütmüştür. Hacıbektaş Kaymakamı iken Mülkiye Müfettişliğine atanmış ve bu görevine 8.7.2013 tarihinde başlamıştır. İnönü Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümünde Doktora öğrenimini "Kamu Yönetiminde Performans Denetimi: Kaymakamlara İlişkin Bir Araştırma'başlıklı tezini hazırlayarak tamamlamıştır. Özmen, akademik alanda Türk Kamu Yönetimi'nin teorisi ve pratiği ile ilgilenmektedir.

Özgeçmiş

Eğitim

İnönü Ünİversİtesİ

2015 - 2016

Doktora, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Tez Konusu: Türk Kamu Yönetimde Performans Denetimi: Kaymakamlara İlişkin Bir Araştırma

University Of Exeter

2004 - 2005

Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Bölümü

Tez Konusu: İnsan Kaynakları Yönetimi; Eğitim ve Gelişme: İngiltere Polis Teşkilatı Uygulamaları

Hacettepe Ünİversİtesİ

1997 - 2001

Lisans Derecesi, Kamu Yönetimi

İş Deneyimleri

Daİre Başkanı, Türkİye Cumhurİyetİ Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofİsİ

Mayıs 2019 -

Emnİyet Genel Müdürü Danışmanı

Temmuz 2017 - Mayıs 2019

Mülkİye MÜFETTİŞİ

Haziran 2013 -

Hacıbektaş Kaymakamı

Ekim 2011 - Haziran 2013

Elazığ Valİ Yardımcısı

Ekim 2008 - Ekim 2011

Uzundere Kaymakamı

Ekim 2006 - Ekim 2008

Acıgöl Kaymakamı

Nisan 2005 - Ekim 2006

Kaymakam Adayı

Aralık 2001 - Nisan 2005

Yayınlar

Yönetimden Yönetişime Mülki İdare Amirlerinin Değişen Rolleri

Demokratikleşmeye yapılan vurgu, özel sektördeki ve teknolojideki hızlı gelişmelerin kamu kesimi ile özel kesim arasındaki açık ve belirgin sı- nırları yönetim teknikleri ve anlayışı açı- sından belirsiz hale getirmesi gibi nedenlerle her gün değişen dünyada, Türkiye de insanıyla, doğasıyla ve doğal olarak yönetim alanıyla söz konusu değişikliklerden etkilenmektedir. Bu makalede kısaca ‘kamu yönetimi, ‘yeni kamu işletmeciliği (YKİ)’ ve ‘yönetişim’ kavramları incelenmiş ve yaşanan değişim sürecinde mülki idare amirlerinin değişen rolleri bu kavramlar ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.
İdarecinin Sesi Dergisinin 168. sayısı Kasım - Aralık 2015

Türk Anayasacılık Tarihinde Anayasal Kurucu İktidar (Bulgaristan Büyük Ulusal Meclisi Örneği ve Türkiye Cumhuriyet Meclisi Önerisi)

Uluslararası Hakemli E-Dergi Humanities Sciences Dergisinde (An Open Access Journal) 2011 yılı, 6. Cilt ve 4. sayıda yayımlanan Makale: Türk Anayasacılık Tarihinde Anayasal Kurucu İktidar (Bulgaristan Büyük Ulusal Meclisi Örneği ve Türkiye Cumhuriyet Meclisi Önerisi)(Constitutional Constituent Power in Turkish Constitutionalism History (Bulgarian Grand National Assembly Sample and Turkish Republican Assembly Model), Bedrettin ÖZMEN ve Hakan ÖZDEMİR.

Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Sorumluluk

Sayıştay Dergisinde (Nisan-Haziran 2011, Sayı: 81) Yayımlanan Makale: Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Sorumluluk, Yrd. Doç. Dr. S. Mustafa ÖNEN ve Bedrettin ÖZMEN

E-Devlet ve Yönetim İlişkileri

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde (Mayıs-Eylül 2017, Sayı 19/3) Yayımlanan Makale: E-Devlet ve Yönetim İlişkileri, Prof. Dr. Mehmet AKTEL, Süleyman ÖĞREKÇİ ve Bedrettin ÖZMEN

İletişim ve İş Birliği

21. Yüzyılda Öğretmen Becerileri (Nobel Akademik Yayınları 2022) Kitabında Yayımlanan Bölüm 12
Prof. Dr. Ahmet YATKIN - Bedrettin ÖZMEN

FRANSA ULUSAL YÖNETİCİLİK OKULU’NUN ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİSİ YETİŞTİRMEDE YERİ VE KAPATILMASI SÜRECİ

Fırat Üniversitesi. İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinde (Ocak 2023, Sayı 59) Yayımlanan Makale:FRANSA ULUSAL YÖNETİCİLİK OKULU’NUN ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİSİ YETİŞTİRMEDE YERİ VE KAPATILMASI SÜRECİ
Bedrettin ÖZMEN

Kitap

Performans Denetimi (İlçe Yönetimi İçin Bir Model )

Kamu hizmetinin “sürekliliği” ve “değişkenliği” ilkeleri süre gelen idari faaliyetlerin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara ve yaklaşımlara uyarlanmasını gerekli kılar.Yeni ihtiyaçların karşılanması için eski yöntemler yeterli olmayabilir.Bu nedenle kamu yönetiminin temel felsefesine aykırı olmadığı müddetce özel sektörde etkinlik ve verimliliği artıran uygulamaların kamu hizmetlerinde kullanılması gerekmektedir. Performans denetimine bu açıdan yaklaşmakta; bu ilkenin kamu yönetimine nasıl uygulanabileceğini hem teorik hem de uygulama bakımından etraflıca sorgulamaktadır. Performans denetiminin “hukukilik” ve “yerindelik” denetimlerini tamamlayıcı boyutuna dikkat çekilmektedir.Kitapta ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ilçe yönetimlerinin başında Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtası olan kaymakamların performanslarının denetlenmesine ilişkin bir model önerisine yer verilmiştir.

İletişim

Yükleniyor
Mesajınız Gönderildi